Bulalakaw

Share

Tumingala sa gabing kalangitan
At languyin ang karagatan ng mga tala
Para makita ang bituing

Nag-aalab
At tumatahak ng buong kalawakan

Hindi ka mahuli, hindi ka maabot
Mga markang tinahak na lamang inaabutan
Gusto kang makita, O bituing

Nagbibigay kulay
At pag-asa sa nangamatay na pangarap

Maraming salamat, O bituing nag-aalab
Sa pagbigay kulay at pag-asa sa nangamatay na pangarap

Share

Leave a Comment