Bilanggo

Share

Itinali ko na ang sarili ko
Panghabam-buhay ako’y sa iyo

Ikaw na’ng bahala kung palayain ako
Susi ng kadena itinago sa puso mo

Alam kong maaari pang magbago
Ang iyong nadarama
Subalit pag-ibig ko,
Hindi na magbabago pa

Ikinulong ko na’ng sarili ko
Sa kahong bakal, itago mo

Para wala ng makaagaw pa
Panghabam-buhay ako’y iyo na

Alam kong maaari pang magbago
Ang iyong nadarama
Subalit pag-ibig ko,
Hindi na magbabago pa

Kalasan mo man ako ng kadena
O ilabas sa aking kulungan
‘Di ka tatakasan,
Dito lang ako sa iyong kanlungan

Share

Leave a Comment