Liham

Share

Hindi na uso noon,
Noong una kang nakilala,
Ang bigayan ng sulat,
Mga sulat ng aking nadarama.

Hindi ko pa hilig noon,
Noong matagpuan kita,
Pagsusulat ng mga kanta,
Mga kantang nadarama.

Madami pa naman sana akong sasabihin sa’yo
Mga nagmumula sa puso ko

Hindi na pwede pa’ng makausap ka,
Wala ng paraan, ika’y malayo na

Madami pa naman sana akong sasabihin sa’yo
Mga nagmumula sa puso ko

Madami na sana ko’ng maibibigay sa’yo
Mga liham galing sa puso ko

Share

Leave a Comment