Tatlong Minuto sa Buhay Ko

Share

he title isn’t connected to the song. The title used means “3 Minutes in My Life.” Originally, the title was only “Tatlong Minuto” meaning to say I finished the piece in 3 minutes. But just now, I added the “..Sa Buhay Ko”, which actually adds more meaning to the title and the relation to the song, somehow.


Paano ko ba sasabihin ang aking nadarama?
Paano ko malalaman kung ikaw na?
Paano kung wala naman patutunguhan?
Paano kung masaktan lang?

Paano ako kung wala ka?
Paano ka kapag wala naman ako?
Paano na ang mundo,
Kapag tumigil ang pag-ikot nito?

Paano na tayo?

Paano na ang paru-paro,
Kung walang mga bulaklak?
Paano’ng mga bulaklak,
Kapag wala ang mga paru-paro?

Paano ako kung wala ka?
Paano ka kapag wala naman ako?
Paano na ang mundo,
Papag tumigil ang pag-ikot nito?

Paano na tayo…

…Kung meron ma’ng namamagitan
Na di ko alam, na di mo alam

Paano na tayo…

…Kung ang mga puso’y sabay
Na tumitibok, at iisa ang nadarama?

Paano… ?

Share

Leave a Comment