The Jeb Song

Share

This is dedicated to my friend, or rather enemy Jeb. Each and everyone of us has a friend… err… enemy Jeb. And all of them act, look, smell and even taste alike (if you’ve tasted one).

This is somewhat like a Hate Song, opposite of a usual Love Song. Not that I hate someone when I wrote this though. I would love to hear this one sung someday.


Titiisin ko na sana
Iiwasan at kakalimutan
Kahit saglit
Kahit mahirap

Pipigilan ang nadarama
Pipiliting kayanin
Pero bale-wala rin pala
‘Di ko pala kaya

Sapagka’t tuwing
Nakikita ko, O, jebs ko,
Ikaw ang aking naaalala…. dahil…

TAE KA! Mamatay ka na!
Hindi ka nababagay dito,
Doon ka nalang sa basurahan,
O umuwi ka na sa iyong imburnal!

Hindi ko na talaga kaya
Pilipit na pilipit na sa sakit
Sa bigat ng pakiramdam
Hindi ko pala kaya

Sapagka’t tuwing
Nakikita ko, O, jebs ko,
Kaw ang aking naaalala…. dahil…

TAE KA! Mamatay ka na!
Hindi ka nababagay dito,
Doon ka nalang sa basurahan,
O umuwi ka na sa iyong imburnal

ANG BAHO BAHO MO!
Bumalik ka na lungga
Na pinanggalingan mo’t huwag
Ka ng lalabas kahit na kailan!

Poo-poo poo-poo-poo
Poo-poo poo-poo-poo

Share

Leave a Comment