Sa Tuwing

Share

Gustong-gusto ko
Bawat minuto
Kasama ko
Tayo.

Buhawi at unos
Naglalaho
Nagliliwanag
Ang dilim.

Sa tuwing nariyan kayo sa piling ko.

Alam kong hindi
Ako nag-iisa.
Nasa tabi lang
Kayo.

Kahit na malayo
At di nakikita,
‘Di ako
Iiwan.

Sa tuwing may problemang mabigat.
At di ko kaya nang mag-isa.
Kamay niyo’y aabutin ko.
Palaging nasa tabi
Sa tuwing bumubuhawi
O bumubuhos ang unos
Naglalaho.
Nagliliwanag
Ang dilim.

Sa tuwing nariyan kayo sa piling ko.

Share

Leave a Comment